Juridische kennisgeving

1. Presentatie en identiteit van de site

Site gemaakt door: www.visual-graphic.com

Aanmaakdatum: februari 2024

Site-eigenaar: Full Clean Partners SRL

VISUAL GRAPHIC wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud die op deze site is geïntegreerd, evenals voor eventuele technische storingen die voortvloeien uit wijzigingen door een derde partij.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site www.fullclean.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd of aangevuld worden, gebruikers van deze site worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen. De site wordt regelmatig bijgewerkt door de eigenaar, het bedrijf of de verantwoordelijke persoon.

3. Beschrijving van diensten en verantwoordelijkheid voor de inhoud

Het doel van de site www.fullclean.be is het verstrekken van informatie of een dienst met betrekking tot alle activiteiten van het bedrijf, de vereniging, enz. of alle professionele of privé-activiteiten die op deze site worden gedefinieerd. 

De eigenaar van de site streeft ernaar om de site www.promsocbw.be zo accuraat mogelijk van informatie te voorzien. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste, foutieve of onvolledige gegevens, ongeacht of deze te wijten is aan haarzelf of aan externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site www.fullclean.be wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op deze site niet uitputtend en kan deze sinds de oprichtingsdatum worden gewijzigd.

4. Beperking van aansprakelijkheid

De website www.fullclean.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade, bugs of incompatibiliteit die verband houden met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

5. Merk en intellectueel eigendom

Full Clean Partners bezit de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Full Clean Partners.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de Franse en internationale wet- en regelgeving.

6. Beheer van persoonlijke gegevens, cookies en hyperlinks

Zie AVG